Nordisk Beton

Nordisk Beton er et betonentreprenørselskab bestående af to projektledere, som agerer fagentreprenør hvert deres speciale indenfor betonbranchen. Vores speciale er Gulv støbninger / in-situ støbning af store pladser og færdige fundamenter, elementmontage af elementer fra egen fabrik ( Recycon Element ) , samt støbning af gulve i eps beton / flydemørtel.

Vælger I os som overordnet fagentreprenør, samler og styrer vi de enkelte underentreprenører i ét samlet projekt. Dette gør, at I som kunde kun har én kontaktperson, hvor hatten hænges, og at vi står for én samlet slutaflevering.

Vi i Nordisk Beton ser altid på mulighederne for at finde den rigtige løsning for jeres projekt.

Vi har i Nordisk Beton haft et stort fokus på at dygtiggøre os. Særligt har vi de seneste år udviklet nye recepter baseret på CO2-besparende cementtyper, så som Futurecem, samt med 100 % tilslag af knust genanvendt beton.

Vi kan således støbe arealer med forskellige betoner alt efter kundens specifikke behov og ønsker.

Elementmontage / In-situ

Vi tilbyder som en del af Nordisk Beton elementmontage, sammenstøbning og diverse In situ opgaver, så I får en samlet pakke hos et firma, udført af et sjak med mange års erfaring, som er trygge ved at påtage sig opgaver lige fra små indkøbsmarkeder til større kontorbyggerier og lejlighedskomplekser.

Vi kan være en aktiv spiller lige fra første spadestik.

Til sammenstøbninger bruger vi egne Vergu mater og Putmizter kanoner. Dette sikre den rigtige konsistens over hundrede meter væk fra arbejdsområdet. Giver både en fleksibilitet i arbejdsgangen samt et korrekt og ensartet håndværk hver gang og skaber en effektiv arbejdsproces.


Elementmontage, NREP, Køge

NREP – Logistik- og lagercenter i Køge

NREP er en af Nordens største ejendomsudviklere og -investorer og har store visioner for fremtiden. NREP arbejder mod en CO2-neutral ejendomssektor, og har selv som mål at skabe en CO2-neutral ejendomsportefølje i 2028, både fra ejendommene selv, samt fra driften af dem.

I Køge er NREP i gang med at bygge et større logistik- og lagercenter. I den forbindelse har NREP taget kontakt til Nordisk Beton og søsterselskabet RECYCONTM Element. Nordisk Beton har stået for hele beton-entreprisen som var på 12500 m2 gulv samt monteret og indstøbt afvandingskanaler, som er specialstøbt af RECYCONTM Element. Afvandingskanalerne er støbt med tilslag af 100 % genanvendt knust beton.

Materialepladser hos Norrecco

Ny-anlagt materialeplads på 3.500 m2 med FUTURECEMTM

Nordisk Beton bliver i 2020 kontaktet af Norrecco. Jord- og affaldsbehandlervirksomheden skulle støbe en ny plads til sortering og opbevaring af jord- og affaldsmaterialer. Med virksomhedens viden om byggeaffald i baghovedet, tog de kontakt til Nordisk Beton og én af de mest udviklingsorienterede betonlaboranter i Danmark, Jens Flade-Rasmussen.

Jens’ innovation og anderledes tilgang til betonrecepterne gjorde, at Nordisk Beton på dette projekt fik muligheden for at være de første i verden til at anvende Aalborg Portlands FUTURECEMTM – som udleder 33% mindre CO2 end deres basis cement –på den 3.500 m2 store lastbilvendeplads hos Norrecco. Projektet blev ligeledes første betonstøbning med FUTURECEMTM , Aalborg Portlands nye CO2-reducerede cement.

Reparation af materialeplads på 2.000 m2

Norrecco’s materialeplads i Odense havde brug for en renovering, og Nordisk Beton stod for projektet, hvor 2.000 m2 køreareal skulle have ny belægning.

Materialeplads inden renoveringMaterialeplads i Odense, inden renovering

Vores robot i gang med at afrette betonlag på materialepladsen i Odense

Materialeplads i Odense, efter Nordisk Beton har støbt

Reparation af materialeplads på 6.300 m2

Norrecco’s materialeplads i Agerskov havde brug for en renovering, og igen blev Nordisk Beton entreret på projektet, hvor 6.000 m2 køreareal skulle have ny belægning.Reparation af materialeplads

Bassin 7, Aarhus

Kaj Ove Madsen, 5.500 m2 terrændæk, 8.200 m2 P-dæk

Stort byggeri på Aarhus havn bestående af 259 boliger og 9 erhvervslejemål fordelt på i alt 19 etager.

Nordisk Beton har stået for støbning af kælder i to plan, inkl. parkeringkælder, samt afslutning af etagead-skillelserne i tårnet.

Foto: Kilden & Hindby

Central House, Amager Boulevard

12.000 m2 EPS betongulv

På Central House udførte vi undergulve på 12.000 m2 fordelt på 112 lejligheder op til 5. sal.

Alle gulve blev støbt i EPS beton i en opbygning på 190 mm. med gulvvarme og 40mm. flydemørtel. Dette løb til sammen op i 700 tons tyndpuds. Alle gulvene er afleveret uden anmærkninger i henhold til gulvbran-chens standardkrav +- 2 mm på ret holdt skinne og +- 5 mm på kote.

Vi fik en hel opgave udleveret med 12 lejligheder af gangen, typisk i en størrelse på 950-1100 m2 færdiggjort med tekniske installationer, så vi kunne begynde vores arbejdsproces. Vores rekord for en sådal aflevering er seks dage, inkl. lyddug, gulvvarme og tyndpuds med tolerance på +- 2 mm.

Efterfølgende har vi stået for koordinering af kraning af trægulve og diverse små ekstraopgaver.

Parkeringskælder, Carsten Niebuhrsgade

I samarbejder med A. Enggaard

På Carsten Niebursgade var vi med på al in-situ og elementmontage af parkeringskælderen under et stort kontorhus opført af A. Enggaard.

Opgaven var 6000 m² P-kælder i 2 etager. Vi deltog i alt betonarbejdet, fra montage af søjler, elementmontage, støbning af dæk og sammenstøbning af elementerne.

Foodhall, Tivolihjørnet

I samarbejde med Hoffmann

I Nimb Hotel i Tivoli har Nordisk Beton lavet alle undergulvsopbygningerne, hvor der i stueetagen er fire forskellige gulvniveauer, fra 180 mm til 750 mm, fordelt på ca. 3.000 m²

Opgaven var speciel, da arkitekten havde stillet store krav til lydegenskaberne på projektet, og med vores erfaring fra tidligere opgaver i samarbejde med Gadesen og Mortensen Akustik, hvor vi før har lavet gulv-og tagopbygninger med et DB niveau på helt ned til 36 dB, var vores gulvopbygninger til en klart favorit på opgaven.

Flere steder blev der støbt derudover støbt på trapetzplader, hvorved vi sikrede en plan udstøbning og god lydisolering.

Safe Zone til Helikopterstation

Gødstrup Sygehus

Opgaven blev lavet i samarbejde med en anden EPS-betonentreprenør. Den bestod i at bygge en safe zone til helikopterlandingspladsen i tilfælde af, at helikopteren skulle få problemer under landing. Udfordringen i projektet var at finde en løsning, som ikke havde en ret stor egenvægt, som kunne give problemer for den eksisterende konstruktion, da der skulle bygges 4 etager oppe.

Med EPS-beton kan man lave nogle konstruktioner, der ellers ville være umulige at opnå med traditionel beton, og samtidig bevare nok trykstyrke i opbygningen. Eps’en har en densitet på kun 550kg/m³ hvilket er 4-5 gange lavere end almindelig beton, og er tryktestet til at kunne bruges til parkeringsdæk – og nu også som helikopterlandingspladser.

Herlev Sygehus

Teknikrum og fundering

Herlev Sygehus var en sag i samarbejde med Wicotec Kirkebjerg, som stod for at installere maskinrummene. Her lød opgaven på at støbe 198 punktfundamenter samt 9 maskinfundamenter.

Vi går op i det endelige resultat, uanset hvilken opgave vi skal løfte, derfor blev der kræset lidt ekstra om fundamenterne ved at lægge lister i for et lækkert finish.

Maskinfundamenterne blev desuden udført i en speciel fundamentsmørtel, som kan klare de vibrationer, der kommer fra maskinerne.

Gulvslibning

Slibning af betongulve

Vi kan også tilbyde professionel gulvslibning af betongulve med vores HTC Duratiq maskine. Dette vil give et flot ensartet resultat hver gang, og er uanfægtet af vejret ved udendørsslibning.

Vores største reference er en slibeopgave på DNV Gødstrup sygehus, hvor vi har slebet og afrettede gulve i et område på 60.000m² og det var i den forbindelse Nordisk Beton besluttede at gøre opretning af støbte gulve og beton dæk af alle slags til et nyt specialområde med det bedste materiel på markedet til opgaven.

Opgaven på DNV Gødstrup var at få slebet estrich betongulve, så det ramte den påkrævede kote som beskrevet. Her viste HTC Duratiq sig som et fantastisk stykke værktøj på et område, hvor man normalt ville sætte en gulvfræser ind. Ved at erstatte gulvfræseren, opnår vi en langt mere effektiv arbejdsproces. Dette skyldes den optimerede brug af maskinen ved et ekstra slibehoved.

Som en speciel feature er den fjernstyret og med digitalt instrumentpanel, som indikere, hvor hårdt segmenterne arbejder i slidlaget nedenunder, og på den måde sikres man, at de korrekte segmenter er taget i brug til de forskellige opgaver, da det ikke er uden betydning, hvilket underlag man skal slibe i, om det er en passiv beton eller en ekstra aggressiv beton.